ارسال آسان
استخدام سالن کار با بیمه در رستوران اقوام ایرانی در محدوده گیشا تهران
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۲، گیشا
تمام وقت پاره وقت
استخدام سالن کار با بیمه و پاداش در موسسه ققنوس راوی دوران در تهران
تهران منطقه ۶، دانشگاه تهران
حقوق ثابت از 7,500,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
استخدام سالن کار و کاپیتان اردر در کافه و رستوران ایوان ربط در تجریش
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۱، تجریش
تمام وقت پاره وقت
استخدام سالن کار یا ویتر با بیمه و پاداش در محدوده الهیه تهران
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۱، الهیه
تمام وقت پاره وقت
استخدام سالن کار در کافه ژانوی در قیطریه
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۱، قیطریه
تمام وقت پاره وقت
ارسال آسان
استخدام سالن کار (میزبان) با بیمه و پاداش در کافه ژولپ در شیراز
۳ ساعت قبل
فارس
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
استخدام سالن کار در تهران
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
استخدام سالن کار (5 روز در هفته) با حقوق تا 15 میلیون و پاداش در تهران
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام سالن دار شیفت شب با بیمه در کافه رستوران فارنهایت در اصفهان
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
اصفهان
حقوق ثابت تا 5,500,000 تومان
تمام وقت