ارسال آسان
استخدام سالن کار با بیمه در رستوران اقوام ایرانی در محدوده گیشا تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۲، گیشا
تمام وقت پاره وقت
استخدام سالن کار در شهریار تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران شهریار
تمام وقت پاره وقت
ارسال آسان
استخدام سالن کار با بیمه در محدوده الهیه تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، الهیه
تمام وقت
استخدام ویتر با بیمه در یک کافه رستوران در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۲، شهرک غرب
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام سالن کار در ماتریس در آرژانتین تهران
۱ روز قبل
تهران منطقه ۶، آرژانتین
حقوق ثابت از 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام سالن کار در اصفهان
مشخص نشده
۱ روز قبل
اصفهان
حقوق ثابت تا 2,000,000 تومان
پاره وقت
ارسال آسان
استخدام سالن کار (میزبان) با بیمه و پاداش در کافه ژولپ در شیراز
۱ روز قبل
فارس
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
استخدام سالن کار یا ویتر با بیمه و پاداش در محدوده الهیه تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، الهیه
تمام وقت پاره وقت