استخدام سالن کار در یک رستوران در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام ویتر در کافه پات در تهران
مشخص نشده
۷ روز قبل
تهران
پاره وقت
استخدام نیروی سالن کار جهت کافه در تهران
مشخص نشده
۱۰ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام سالن کار در کافه پات در خیابان ولیعصر تهران
مشخص نشده
۱۱ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت