استخدام 4 عنوان شغلی در یک شرکت مهندسین مشاور معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۷۴ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
استخدام طراح حرفه ای کورل در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۸۵ روز قبل
تهران منطقه ۱۳، امامت
تمام وقت
استخدام طراح گرافیست در شرکت چاپ جهانگیری در تهران
مشخص نشده
۲۰۵ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام طراح کورل در فروشگاه آرتناز در محدوده میدان فاطمی
۲۱۳ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 6,500,000 تومان
تمام وقت کارآموزی
استخدام فرم بند عمومی با بیمه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۲۱۸ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، دروازه شمیران
تمام وقت
استخدام طراح مسلط به کرل با درآمد تا 7 میلیون در بهارستان
مشخص نشده
۲۴۰ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بهارستان
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح گرافیک در آکادمی وحید کریمی در تهران
مشخص نشده
۲۵۲ روز قبل
تهران منطقه ۲۲، دریاچه شهدای خلیج فارس
تمام وقت