آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام 1نفر نیروی کناف کار در زنجان
مشخص نشده
۳۸ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی سقف کاذب کناف در زنجان
مشخص نشده
۹۴ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی کلاف کار در همدان
مشخص نشده
۹۴ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کارگر ماهر کناف کار مشهد
مشخص نشده
۹۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی آقا کارگر ساده در مشهد
مشخص نشده
۹۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 2نفر نیروی جوان کناف کار در زنجان
مشخص نشده
۱۲۴ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کناف کار در مشهد
مشخص نشده
۱۳۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی کارگر ساده در همدان
مشخص نشده
۱۵۳ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام 1 نفر نیروی کارگر ساده در کرمان
مشخص نشده
۱۶۶ روز قبل
کرمان
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کار کناف کاری در زنجان
مشخص نشده
۱۸۵ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام کارگر جهت کار کناف کاری در زنجان
مشخص نشده
۲۰۱ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کار کناف در مشهد
مشخص نشده
۲۰۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت