آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام 1نفر نیروی کناف کار در زنجان
مشخص نشده
۳۷ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی سقف کاذب کناف در زنجان
مشخص نشده
۹۳ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی کلاف کار در همدان
مشخص نشده
۹۳ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کارگر ماهر کناف کار مشهد
مشخص نشده
۹۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی آقا کارگر ساده در مشهد
مشخص نشده
۹۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 2نفر نیروی جوان کناف کار در زنجان
مشخص نشده
۱۲۳ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کناف کار در مشهد
مشخص نشده
۱۳۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی کارگر ساده در همدان
مشخص نشده
۱۵۲ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام 1 نفر نیروی کارگر ساده در کرمان
مشخص نشده
۱۶۵ روز قبل
کرمان
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کار کناف کاری در زنجان
مشخص نشده
۱۸۴ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام کارگر جهت کار کناف کاری در زنجان
مشخص نشده
۲۰۰ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کار کناف در مشهد
مشخص نشده
۲۰۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت