استخدام آشپز و کمک آشپز جهت کار در تهران
مشخص نشده
۳۶ روز قبل
تهران
تمام وقت