استخدام آشپز و کمک آشپز در یک کارخانه معتبر در تهران
استخدام کمک آشپز فرنگی ماهر،ویتر ،سالن کار،صندوقدار در تهران
استخدام کمک آشپز با سابقه کار غیر سیگاری در شهر تهران
استخدام یک کمک آشپز ماهر جهت کار در شهر تهران
استخدام آشپز و کمک آشپز جهت رستوران در شهر تهران
استخدام یک نفر کمک آشپز آقا جهت کار در رستوران ایتالیایی
استخدام کمک آشپز وارد به کار جهت همکاری در شهر تهران
استخدام نیروی ویتر(سالن کار)، کمک آشپز، سالاد زن،هاست در تهران
استخدام تعدادی کمک آشپز ماهر جهت کار در آشپزخانه
استخدام آشپز و کمک آشپز فست فود، گریل کار، ساندویچ زن،پیتزا زن
استخدام 6 ردیف شغلی در یک مجموعه معتبر در تهران
استخدام کمک آشپز جهت کار در رستوران واقع در ونک - تهران
استخدام کمک آشپز مسلط به تخته کاری جهت تهیه غذا
استخدام کمک آشپز ترجیحا خانم جهت کافه رستوران در تهران
استخدام کمک آشپز فرنگی در تهران محدوده سعادت آباد
استخدام آشپز و کمک آشپز جوان فعال در محدوده اسلامشهر
استخدام کمک آشپز جهت کافه رستوران در شهر تهران
استخدام تخته کار و کمک آشپز در شهر تهران
استخدام کمک آشپز خانم یا آقا جهت شیفت صبح رستوران
استخدام یک نفر کمک آشپز جهت کار در سفره خانه در تهران