ارسال آسان
استخدام سالن کار در کافه دی در تهران
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۶، توانیر
پاره وقت
ارسال آسان
استخدام حسابدار و مسئول خدماتی در یک شرکت معتبر در پاسداران
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
تهران
تمام وقت کارآموزی
استخدام مهماندار با بیمه در کاخ رستوران موژان در غرب تهران
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۲۲، کوهک
پاره وقت
ارسال آسان
استخدام آبدارچی با بیمه در یک شرکت معتبر در اصفهان
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
اصفهان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام نیروی خدماتی (آبدارچی) با حقوق تا 10 میلیون در آینده سازان مهر سپند
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۶، سنایی
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت