ارسال آسان
استخدام کافی من با حقوق تا 9 میلیون و بیمه در رستوران پاراگون در مازندران
مشخص نشده
۱ روز قبل
مازندران
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام بارتندر در جنت آباد شمالی تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۵، جنت آباد شمالی
تمام وقت پاره وقت
ارسال آسان
استخدام باریستا در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام فروشنده قنادی و باریستا در کافه رستوران سرنو در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
ارسال آسان
استخدام ویتر/ویترس، باریستا و سالن کار در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام باریستا در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام باریستا سرد در جنت آباد تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۵، جنت آباد شمالی
تمام وقت پاره وقت
استخدام باریستا در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام باریستا با بیمه در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام باریستا در اصفهان
مشخص نشده
۱ روز قبل
اصفهان
تمام وقت