آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام تعدادی نیروی شاگرد سنگ کار در مشهد
مشخص نشده
۲۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کاشیکاری در زنجان
مشخص نشده
۲۲۳ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کاشی کاری در زنجان
مشخص نشده
۴۰۵ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام نصاب کاشی و سرامیک جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۴۵۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام شاگرد جهت کار در کاشی کاری در زنجان
مشخص نشده
۵۲۳ روز قبل
زنجان
تمام وقت