آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام تعدادی نیروی شاگرد سنگ کار در مشهد
مشخص نشده
۲۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کاشیکاری در زنجان
مشخص نشده
۲۲۱ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کاشی کاری در زنجان
مشخص نشده
۴۰۳ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام نصاب کاشی و سرامیک جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۴۵۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام شاگرد جهت کار در کاشی کاری در زنجان
مشخص نشده
۵۲۱ روز قبل
زنجان
تمام وقت