آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام تعدادی نیروی شاگرد سنگ کار در مشهد
مشخص نشده
۲۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کاشیکاری در زنجان
مشخص نشده
۲۲۴ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کاشی کاری در زنجان
مشخص نشده
۴۰۶ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام نصاب کاشی و سرامیک جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۴۵۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام شاگرد جهت کار در کاشی کاری در زنجان
مشخص نشده
۵۲۴ روز قبل
زنجان
تمام وقت