استخدام تعدادی نیروی کارگر ساده در مشهد
مشخص نشده
۳۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کارگر چاپ و صحافی با بیمه در یک مجموعه جعبه سازی در البرز
مشخص نشده
۴۱ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۲، ساسانی
تمام وقت