استخدام کمک ماشین چی 4 رنگ در شرق تهران
مشخص نشده
۲۹ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام تعدادی کارگر ماهر صحاف در تهران
مشخص نشده
۵۷ روز قبل
تهران
تمام وقت