استخدام وسط کار با بیمه در تهران
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کارگر ساده در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۹ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، گمرک-هلال احمر
حقوق ثابت 6,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی کارگر ساده در زنجان
مشخص نشده
۳۲ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی کارگر ساده در زنجان
مشخص نشده
۴۴ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام 2نفر نیروی جوان ماهر در مشهد
مشخص نشده
۸۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کارگر ساده در مشهد
مشخص نشده
۸۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کارگر ساده در مشهد
مشخص نشده
۱۱۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کارگر ساده در زنجان
مشخص نشده
۱۲۲ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی کارگر ساده در زنجان
مشخص نشده
۱۳۷ روز قبل
زنجان
تمام وقت