استخدام جواهر ساز کار دست در تهران
استخدام نیروی ساخت زیورآلات تزئینی در تهران
استخدام نیرو جهت کار در کارگاه جواهرسازی در مشهد
استخدام یک نفر آقا جهت کار در کارگاه طلا سازی در تهران
استخدام مومکار خانم مسلط به پایه جواهر در تهران
استخدام طراح ماهر و مبتدی در تهران محدوده بازار
استخدام جوشکار و بسابکار ماهر جهت کار در کارگاه طلا سازی
استخدام تعدادی کارگر در کارگاه تراش النگو - اصفهان
استخدام مومکار ماهر خانم مسلط به سنگ سوار کردن و پرداخت‎کار
استخدام خانم جهت جوشکاری نقره در اصفهان
استخدام تعدادی موم کار و نگین سوار کن در تهران
استخدام کارگر مبتدی جهت کار در کارگاه طلاسازی در تهران
استخدام کارگر ساده جهت کار در کارگاه طلاسازی در اصفهان
استخدام وردست خانم جهت کارگاه زیور آلات نقره در اصفهان
استخدام همکار آقا در کارگاه طلاسازی در تبریز
استخدام چند نفر بسابکار و پوستکار حرفه ای در تهران
استخدام تعدادی بساب کار ماهر جهت کار در کارگاه نقره سازی
استخدام نیروی خانم و آقا جهت کار در نقره سازی در تبریز
استخدام چند نفر جهت کار در کارگاه نقره و جواهر سازی در تبریز
استخدام تعدادی خانم نیمه ماهر جهت کار در طلاسازی در تهران