استخدام شاگرد جهت کار در سوپر مارکت در شهر مشهد
به یک نفر شاگرد جهت کار در سوپر مارکت در شهر مشهد در محدوده صیاد شیرازی نیازمندیم.
استخدام نیرو جهت کار در هایپر مارکت در شهر مشهد
به چند نیرو جهت کار در هایپر مارکت صبح و عصر در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام فروشنده جهت کار در سوپرمارکت در زنجان
به یک فروشنده ، زیر 26 سال سن، دارای کارت پایان خدمت، ظاهری مرتب و نداشتن اعتیاد به دخانیات جهت کار در سوپرمارکت در زنجان نیازمندیم.
استخدام کارگر ساده جهت سوپرمارکت سعادت در بندر عباس
به دو نفر کارگر ساده جهت سوپرمارکت سعادت در بندر عباس نیازمندیم. مراجعه حضوری
استخدام نیروی آقا جهت فروشگاه مواد غذایی مفید در زنجان
به دو نفر نیروی کار آقا آشنا به کامپیوتر و دارای پایان خدمت ، سن زیر 27 سال با سابقه کار جهت فروشگاه مواد غذایی مفید در زنجان نیازمندیم.
استخدام فروشنده جهت کار در سوپرمارکت در تهران
به یک فروشنده جهت کار در سوپرمارکت با حقوق یک میلیون در تهران نیازمندیم.
استخدام یکنفر کارگر ساده جوان جهت کار در لبنیاتی در محدوده غرب
به یکنفر کارگر ساده جوان جهت کار در لبنیاتی در محدوده غرب تهران نیازمندیم.
استخدام نیروی آقا برای شیفت شب در سوپر مارکتی - رشت
به نیروی آقا برای شیفت شب در سوپر مارکتی در رشت (یخسازی) نیازمندیم. ساعت کاری : 10 شب تا 8 صبح و حقوق 700 تومان
استخدام یک نفر کارگر ساده با جای خواب جهت کار در سوپرمارکت
به یک نفر کارگر ساده با جای خواب جهت کار در سوپرمارکت در تهران نیازمندیم.
استخدام کارگر نیمه ماهر جهت کار در سوپر مارکت در منطقه ولنجک
به کارگر نیمه ماهر جهت کار در سوپر مارکت در منطقه ولنجک - تهران نیازمندیم.
استخدام کارگر ماهر جهت کار در هایپر پروتین با تضامین در تهران
به کارگر ماهر جهت کار در هایپر پروتین با تضامین در تهران نیازمندیم.
استخدام کارگر ماهر یا نیمه ماهر در مشهد
به دو کارگر ماهر یا نیمه ماهر جهت هایپر مارکت در مشهد نیازمندیم.
استخدام کارگر ساده فقط ایرانی جهت کار در سوپرمارکت در تهران
به کارگر ساده فقط ایرانی جهت کار در سوپرمارکت در تهران نیازمندیم.
استخدام کارگر ماهر جهت کار در سوپرمارکت در تهران محدوده اقدسیه
به کارگر ماهر جهت کار در سوپرمارکت در تهران محدوده اقدسیه نیازمندیم.
استخدام نیرو جهت کار در سوپرمارکت در شهر مشهد
به یک نیرو جهت کار در سوپرمارکت با موتور در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام کارگر ساده جهت کار در سوپر سعادت در بندر عباس
به دو کارگر ساده جهت کار در سوپر سعادت در بندر عباس نیازمندیم.
استخدام کارگر با سواد و با سابقه کار جهت کار در سوپرمارکت
به کارگر با سواد و با سابقه کار جهت کار در سوپرمارکت در تهران نیازمندیم.
استخدام کارگر ساده آشنا به کار سوپرمارکت در کرج
به کارگر ساده آقا آشنا به کار سوپرمارکت در کرج (محدوده میدان شهدا) نیازمندیم.
استخدام کارگر ماهر جهت کار در سوپرمارکت در تهران
به دو نفر کارگر ماهر جهت کار در سوپرمارکت در تهران محدوده جردن نیازمندیم.
استخدام کارگر نیمه ماهر جهت سوپر مارکت در تهران
به کارگر نیمه ماهر جهت سوپر مارکت در تهران نیازمندیم.