استخدام چند نفر نیروی با سابقه کار جهت رستوران در شهرکرد
استخدام نیروی خانم جهت کار در آشپزخانه رستوران در شهرکرد
استخدام نیرو جهت همکاری با چلوکبابی در شهرکرد
استخدام رستوران ایتالیایی ۱۳ واقع در شهرکرد
استخدام به نیروی باتجربه جهت کار در فست فود دانشگاه در شهرکرد