استخدام نیروی خانم و آقا وارد به کار فست فود در رستورانی - رشت
استخدام پیتزا زن و کارگر ساده جهت همکاری در شیراز
استخدام نیروی فست فودکار در شیراز
استخدام کارگر ساده آقا جهت کار در رستوران در یزد
استخدام نیرو جهت کار در فست فود در یزد
استخدام کارگر ساده و حرفه ای جهت کار در رستوران ایتالیایی
استخدام کارگر با سابقه کار در آشپزخانه ایرانی در تهران
استخدام کارگر ساده و ماهر آشپزخانه در یک رستوران در تهران
استخدام تعدادی نیرو جهت کار در آشپزخانه تالار در کرج
استخدام نیروی جهت جهت کار در فست فود در شهر یزد
استخدام نیرو جهت کار در آشپزخانه کافه قنادی نارگیل - زنجان
استخدام نیروی خانم جهت کار در فست فود در اصفهان
استخدام کارگر ساده جهت کار در پیتزا فروشی در مشهد
استخدام فست فودکار در یک مجموعه غذایی در تهران
استخدام تعدادی کارگر ماهر و نیمه ماهر جهت کار در کبابی در مشهد
استخدام تعدادی نیرو جهت کار در رستوران هتل آبشار - مشهد
استخدام کارگر ساده آقا با مزایا از تهران جهت کار در نطنز
استخدام صندوق دار و کانتر کار و نیروی آشپزخانه در رستوران جرس
استخدام کارگر ساده و با تجربه در بیرون بر شکمو - شیراز
استخدام کارگر آقا جهت کار در سفره خانه سنتی در کرج