استخدام ظرف شوی در هتل پیروزی در اصفهان
مشخص نشده
۵۳ دقیقه قبل
اصفهان
تمام وقت
استخدام کارگر کافه تریا در اصفهان
مشخص نشده
۱ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت
ارسال آسان
استخدام کارگر ساده در رستوران شهرزاد در قزوین
مشخص نشده
۱ روز قبل
قزوین
تمام وقت
استخدام کارگر رستوران با بیمه در رستوران سنتی آریا در جهان شهر البرز
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۸، جهان شهر
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارگر رستوران در کافه روستری سپنج در یوسف آباد تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۶، یوسف آباد
تمام وقت