ارسال آسان
استخدام کارگر انبار با حقوق تا ۹ میلیون و بیمه در مجموعه علمایی در مشهد
۱ روز قبل
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 7,500,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت