استخدام کارگر کارواش با حقوق 8 میلیون تومان در یک کارواش سیار در یزد
مشخص نشده
۲۵ روز قبل
یزد
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام 10نفر نیروی کارگر ساده در زنجان
مشخص نشده
۳۹ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کارگر ساده آقا در مشهد
مشخص نشده
۳۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی ماهر در قم
مشخص نشده
۵۴ روز قبل
قم
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی آقا کارگر ماهر کارواش در مشهد
مشخص نشده
۶۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کار در کارواش در مشهد
مشخص نشده
۸۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت