استخدام کارواش کار در ساری
مشخص نشده
۱ روز قبل
مازندران
تمام وقت
استخدام کارگر کارواش با حقوق 8 میلیون تومان در یک کارواش سیار در یزد
مشخص نشده
۳۰ روز قبل
یزد
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام 10نفر نیروی کارگر ساده در زنجان
مشخص نشده
۴۴ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کارگر ساده آقا در مشهد
مشخص نشده
۴۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی ماهر در قم
مشخص نشده
۵۹ روز قبل
قم
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی آقا کارگر ماهر کارواش در مشهد
مشخص نشده
۶۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کار در کارواش در مشهد
مشخص نشده
۹۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت