ارسال آسان
استخدام کارشناس پذیرش خدمات پس از فروش در ماتریس در آرژانتین تهران
۱ روز قبل
تهران منطقه ۶، آرژانتین
حقوق ثابت از 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام پذیرشگر خودرو با بیمه در اصفهان
مشخص نشده
۱ روز قبل
اصفهان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام متصدی پذیرش با بیمه در بیمارستان تریتا در تهران
تهران منطقه ۲۲، دریاچه شهدای خلیج فارس
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارمند پذیرش دندانپزشکی با بیمه و پاداش در استاد معین تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۹، استاد معین
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مسئول پذیرش با بیمه در کلینیک دندانپزشکی دکتر نصیری در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، الهیه
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام 6 عنوان شغلی در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت