استخدام نیرو آشنا به امور مالی و اداری در کرمانشاه
مشخص نشده
۱۶۰۲ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت
استخدام نیرو مسلط به کامپیوتر در کرمانشاه
مشخص نشده
۱۶۲۰ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت
استخدام شرکت آرشا الکترونیک در کرمانشاه
مشخص نشده
۱۶۲۰ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت
استخدام نیرو جهت همکاری در کافی نت - کرمانشاه
مشخص نشده
۱۶۲۳ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت
استخدام شرکت دنیای فناوری در کرمانشاه
مشخص نشده
۱۶۶۶ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت
استخدام نیروی خانم جهت امور دفتری در کرمانشاه
مشخص نشده
۱۶۹۱ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت
استخدام نیرو مسلط به word و excel در کرمانشاه
مشخص نشده
۱۷۱۹ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت
استخدام مرکز تبلیغات و طراحی هاوین در کرمانشاه
مشخص نشده
۱۷۵۶ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت
استخدام مجتمع آموزشی امیرکبیر در کرمانشاه
مشخص نشده
۱۷۵۶ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت
استخدام نیروی مجرب در بازرگانی زرهون در کرمانشاه
مشخص نشده
۱۷۷۸ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت
استخدام کارخانه بازیافت عسگری در شهر کرمانشاه
مشخص نشده
۱۸۲۵ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت
استخدام نیرو مسلط به کامپیوتر در باختر
مشخص نشده
۱۸۸۸ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت