استخدام نیروی خانم آشنا به کامپیوتر در کرمانشاه
مشخص نشده
۱۱۲۲ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت
استخدام نیروی اداری جهت آموزشگاه علمی در کرمانشاه
مشخص نشده
۱۱۵۴ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت
استخدام نیرو جهت امور داخلی و خدماتی در کرمانشاه
مشخص نشده
۱۱۹۲ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کار در هتل آزادگان در کرمانشاه
مشخص نشده
۱۲۰۱ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کادر اداری در کرمانشاه
مشخص نشده
۱۲۴۱ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت
استخدام همکار جهت کار در دفتر تعاونی در کرمانشاه
مشخص نشده
۱۲۸۶ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت
استخدام همکار خانم برای امور دفتری در کرمانشاه
مشخص نشده
۱۳۱۲ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت
استخدام نیرو جهت همکاری در یک نشریه در کرمانشاه
مشخص نشده
۱۳۴۷ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت