استخدام همکار خانم مسلط به کامپیوتر جهت کار در شهرکرد
استخدام شرکت پخش مواد غذائی آرمین واقع در شهرکرد
استخدام آقا بالای ۲۷ سال مسلط به کامپیوتر و زبان در شهرکرد
استخدام نیروی خانم مسلط به کامپیوتر جهت کار دفتری در شهرکرد
استخدام نیرو جهت شرکت طاها نت در شهر کرد
استخدام نیرو مسلط به نرم افزار ورد جهت دفتر فنی در شهرکرد
استخدام نیرو مسلط به نصب و تعمیرات سیستم کامپیوتری در شهرکرد
استخدام همکار جهت فروشگاه کامپیوتر در شهرکرد
استخدام متخصص امور رایاده و اینترنت در شهرکرد
استخدام نیروی خانم آشنا به کامپیوتر و نرم افزار هلو در شهرکرد
استخدام نیروی مسلط به ورد جهت همکاری در شهرکرد
استخدام پشتیبان کارتخوان،کارمند اداری در چهارمحال و بختیاری