استخدام مهندس صنایع آشنا به برنامه ریزی کنترل تولید و پروژه
استخدام 4 ردیف شغلی درشرکت مهندسی تولید مواد غذایی هوفرد-تهران
استخدام سرپرست تولید،کارشناس کنترل کیفیت،کارشناس خرید
استخدام مهندس صنایع مجرب جهت مدیریت تضمین و کنترل کیفیت
استخدام مسئول آزمایشگاه در شرکت تورزن در تهران
استخدام مسئول خرید،بازرس کنترل کیفیت در گروه صنعتی تابان گستر
استخدام کارشناس آزمایشگاه،کنترل کیفیت،برنامه ریزی تولید/ تهران
استخدام کارشناس کنترل کیفیت در حوزه نفت و گاز
استخدام سرپرست کنترل کیفیت و مدیر کنترل کیفیت
استخدام کارشناس کنترل کیفی و آزمایشگاه حداقل لیسانس شیمی
استخدام مهندس مکانیک جهت کنترل کیفیت شیرآلات ساختمانی
استخدام حسابدار،کارشناس کنترل و تضمین کیفیت خانم در تهران
استخدام کارشناس کنترل کیفیت در شرکت باروژ در تهران
استخدام کارشناس کنترل کیفیت و HSE در مجموعه قطارهای 5ستاره فدک
استخدام بازرس کنترل کیفیت مرتبط با صنایع غذایی در تهران
استخدام کارشناس مهندس صنایع یا مکانیک در تهران
استخدام یک خانم تحصیلکرده رشته مکانیک یا متالوژی
استخدام کارشناس جهت بازرسی کنترل کیفیت در تهران
استخدام مهندس صنایع آشنا به امور کنترل کیفیت - تهران
استخدام مهندس برق یا مکانیک خانم جهت امور فنی و کنترل کیفی