استخدام مامور وصول مطالبات با حقوق تا 12 میلیون، بیمه، بیمه تکمیلی در تهران
۴۸ روز قبل
تهران منطقه ۳، ظفر
حقوق ثابت از 9,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارشناس وصول مطالبات با بیمه، بیمه تکمیلی و پاداش در شرکت گسترش
مشخص نشده
۶۷ روز قبل
تهران منطقه ۶، میدان ولیعصر
تمام وقت
استخدام کارشناس وصول مطالبات با بیمه در شرکت دینا ایمن قطعه در تهران
۷۴ روز قبل
تهران منطقه ۲۲، شهرک راه آهن
حقوق ثابت از 7,500,000 تومان
تمام وقت