ارسال آسان
استخدام سرپرست و مسئول تدارکات در یک شرکت معتبر تولیدی در غرب تهران
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
تهران شهر قدس
تمام وقت
استخدام کارشناس خرید و تدارکات با بیمه در پایش زنگ دقیق در کمالشهر البرز
۱ ساعت قبل
البرز کمالشهر
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت