استخدام مهندس تولید با دریافتی تا 5 میلیون، بیمه، بیمه تکمیلی و پاداش
۱۳ روز قبل
آذربایجان شرقی
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارشناس برنامه ریزی تولید در آذربایجان شرقی
مشخص نشده
۴۴ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت