ارسال آسان
استخدام کارشناس ارشد برنامه ریزی و تولید با پاداش در تهویه آرسام صبا/تهران
۵ ساعت قبل
تهران
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس برنامه ریزی و انبار با بیمه در نوین گستر مشکات در تهران
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۲۱، شهرک استقلال
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 14,000,000 تومان
تمام وقت