ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام مدیر برنامه ریزی و کنترل لجستیک در شرکت سریع ترابر ماهان در تهران
تهران منطقه ۹، فتح
حقوق ثابت از 20,000,000 تومان تا 25,000,000 تومان
تمام وقت