ارسال آسان
Hiring Foreign Commercial Expert in Tehran
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
تهران
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس صادرات در شرکت پارسا پلیمر شریف در تهران
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۲، دانشگاه شریف
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس بازرگانی خارجی از البرز جهت کار در تهران
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
البرز
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس بازرگانی خارجی در اپسیلون در ایرانشهر تهران
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۶، ایرانشهر
تمام وقت