استخدام کارشناس امور مشتریان با بیمه و پاداش در کارتینگ آزادی در تهران
۱ روز قبل
تهران منطقه ۲۲، شهرک صدرا
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس ارتباط با مشتری با حقوق تا ۱۴ میلیون و بیمه در قزوین
۱ روز قبل
قزوین
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 14,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس ارتباط با مشتری با بیمه و پاداش در مشهد
مشخص نشده
۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت