ارسال آسان
استخدام پشتیبان نرم‌افزار در ارتباطات پیوسته ایرانیان در کرمان
کرمان
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام Help Desk در نگرش تجارت آرا در امیرآباد تهران
۱ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، امیرآباد
حقوق ثابت از 9,000,000 تومان تا 11,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس پشتیبانی نرم افزار حسابداری (قیاس) در تهران
۱ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، آرژانتین
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت