ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام ویراستار کتاب و مترجم کتاب در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۸ ساعت قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام ویراستار در تهران
مشخص نشده
۱۳ ساعت قبل
تهران
پاره وقت دورکاری
استخدام ویراستار کتاب و مترجم کتاب در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۲۴ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام مترجم و ویراستار در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۷۴ روز قبل
تهران
پروژه‌ای دورکاری
استخدام ویراستار زبان انگلیسی با بیمه در دفتر ترجمه رسمی پارس در تهران
تهران منطقه ۲، سعادت آباد
حقوق ثابت از 6,500,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت