استخدام تعدادی نیروی ورق کار، فلز کار در مشهد
مشخص نشده
۲۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت