استخدام تعدادی نیروی ورق کار، فلز کار در مشهد
مشخص نشده
۳۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت