ارسال آسان
استخدام پرستار کودک در منزل در تهران
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
استخدام پرستار در تهران
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
استخدام نگهدار کودک و سالمند در گوهردشت البرز
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
البرز کرج، منطقه ۷، گوهردشت
تمام وقت
استخدام پرستار سالمند سالم و بیمار در منزل در تهران
تهران منطقه ۶، میدان ولیعصر
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام پرستار کودک دختر 15 ماهه در جنت آباد تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۵، جنت آباد جنوبی
حقوق ثابت 5,000,000 تومان
پاره وقت
ارسال آسان
استخدام پرستار در محدوده دروس تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۳، دروس
تمام وقت
استخدام نگهدار کودک و سالمند با حقوق تا ۱۶ میلیون در البرز
البرز
حقوق ثابت از 9,000,000 تومان تا 16,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
استخدام پرستار کودک دختر 5 ساله و 8 ساله در مازندران
مشخص نشده
۶ ساعت قبل
مازندران
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام پرستار در محدوده فدک تهران
مشخص نشده
۷ ساعت قبل
تهران منطقه ۸، فدک
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام نگهدار کودک و سالمند در یک مرکز مراقبت در تهران
مشخص نشده
۸ ساعت قبل
تهران منطقه ۷، نیلوفر
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
استخدام نگهدار کودک (کودک یار) در تهران
مشخص نشده
۱۰ ساعت قبل
تهران
حقوق ثابت 4,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام پرستار جهت نگهداری از 2 کودک در خراسان رضوی
مشخص نشده
۱۰ ساعت قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام پرستار در تهران
مشخص نشده
۱۰ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
استخدام نگهدار کودک و سالمند در یک مرکز مراقبت در تهران
مشخص نشده
۱۱ روز قبل
تهران منطقه ۷، نیلوفر
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت