استخدام تعدادی نیروی روز مزد پلی استر کار در مشهد
مشخص نشده
۱۴۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 1 نفر نیروی استاد کار نقاش ساختمان در مشهد
مشخص نشده
۱۶۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی پلی استر کار در مشهد
مشخص نشده
۱۶۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کارگر پلی استر کار در مشهد
مشخص نشده
۱۶۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت