استخدام تعدادی نیروی روز مزد پلی استر کار در مشهد
مشخص نشده
۱۴۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 1 نفر نیروی استاد کار نقاش ساختمان در مشهد
مشخص نشده
۱۶۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی پلی استر کار در مشهد
مشخص نشده
۱۶۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کارگر پلی استر کار در مشهد
مشخص نشده
۱۶۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت