استخدام تعدادی نقاش ماهر ساختمان در مشهد
مشخص نشده
۳۲۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام پلی استرکار ساختمانی روزمزد جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۳۵۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت