استخدام تعدادی نیروی نقاش ساختمان در زنجان
مشخص نشده
۱۷۲ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی اقا جهت کار پلی استرکار در مشهد
مشخص نشده
۱۸۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام پلی استرکار به صورت روزمزد در مشهد
مشخص نشده
۲۰۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام پلی استرکار ماهر و نیمه ماهر جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۲۱۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نقاش ساختمان با حقوق ثابت در تهران
مشخص نشده
۲۱۵ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام نیروی پلی استرکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد
مشخص نشده
۲۱۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نقاش ساختمان در یک شرکت تولیدی در آذربایجان شرقی
مشخص نشده
۲۱۷ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت