ارسال آسان
استخدام تحلیلگر نرم افزار در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، آرژانتین
تمام وقت
ارشد - Senior
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس ASP.NET در تحلیل گران سیستم زاگرس در کرمانشاه
کرمانشاه
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان
تمام وقت
ASP.NET | jQuery | C#
ارسال آسان
استخدام مدیر پروژه شهرسازی در یزد
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
یزد
تمام وقت
ارسال آسان
Hiring Flutter Developer in Tehran
۴ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
ارشد - Senior
ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام مدیر اسکرام در شرکت نرم افزاری آموت در خراسان رضوی
۴ ساعت قبل
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 20,000,000 تومان
تمام وقت
مدیر فنی - CTO
ASP.NET | Python | Scrum
ارسال آسان
استخدام Front End Developer در شرکت پارس تیام رایانه در تهران
تهران منطقه ۵، کوی فردوس
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان
تمام وقت کارآموزی
میان رده - Mid Level
ASP.NET | jQuery
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس ASP.NET Full Stack در شرکت رایانت ایرسا در تهران
۴ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، امیرآباد
حقوق ثابت از 12,000,000 تومان
تمام وقت
ارشد - Senior
Bootstrap | jQuery | C#
ارسال آسان
Hiring Back-End Developer (.NET) in Tehran
۴ ساعت قبل
تهران منطقه ۳، جردن
تمام وقت