استخدام کارشناس کنترل کیفی در ونداد پترو ساحل در شهرک صنعتی شمس آباد تهران
چند دقیقه قبل
تهران شهرک صنعتی شمس آباد
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت