استخدام مهندس برق،مکانیک،شیمی،صنایع،چوب از ۵ استان
مشخص نشده
۸۴۷ روز قبل
خراسان رضوی خراسان جنوبی خراسان شمالی سمنان قزوین
تمام وقت
استخدام کارشناس تولید،کارشناس برق در یک شرکت معتبر
مشخص نشده
۸۵۱ روز قبل
خراسان رضوی خراسان جنوبی خراسان شمالی سمنان مازندران
تمام وقت