ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر با بیمه در توسعه پردیس سبز در بهجت آباد تهران
۳۱ دقیقه قبل
تهران منطقه ۶، بهجت آباد
حقوق ثابت از 6,500,000 تومان تا 8,500,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام منشی و مسئول دفتر با بیمه در شرکت راش چوب آذربایجان در تهران
۳۲ دقیقه قبل
تهران منطقه ۷، نیلوفر
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت