استخدام مسئول دفتر با بیمه در بازرگانی تجارت هوشمند آذران تدبیر در تبریز
آذربایجان شرقی
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر با حقوق تا 12 میلیون و بیمه در البرز صنعت مبنا از البرز
۴ ساعت قبل
تهران منطقه ۵، کوی فردوس
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر با بیمه در مبین پلاست پاک در سازمان برنامه تهران
۴ ساعت قبل
تهران منطقه ۵، سازمان برنامه جنوبی
تمام وقت