ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر با بیمه در میرداماد تهران
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
تهران منطقه ۳، میرداماد
تمام وقت
استخدام منشی آشنا به حسابداری با بیمه در تدارک ابزار کیمیا در تهران
تهران منطقه ۱۲، فردوسی
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام منشی در موسسه ره پویان عدالت در قبا تهران
مشخص نشده
۸ ساعت قبل
تهران منطقه ۳، قبا
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام منشی مدیر عامل با بیمه و پاداش در آرون تجارت ایده آل در تهران
تهران منطقه ۳، امانیه
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام رئیس دفتر با حقوق تا 15 میلیون و بیمه در شرکت ارشک بنیامین در تهران
۹ ساعت قبل
تهران منطقه ۲۰، جوانمرد قصاب
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت